Què fem

Al CERTA-UAB fem recerca de qualitat, i ens especialitzem en innovació i transferència de coneixement en l’àrea de l’agroalimentació, i més específicament en la Tecnologia dels Aliments. La nostra línia fonamental de recerca és l’aplicació de tecnologies emergents i nous processos per a la millora de la seguretat alimentària i el valor nutritiu dels aliments.

Les línies de recerca del CERTA-UAB es configuren al voltant d’àrees d’especialització en tres àmbits:

Seguretat Alimentària
Processament i Control d’Aliments
Qualitat i Innovació Alimentària
Què fem

Seguretat alimentària

 • Control de neteja i desinfecció de les superfícies
 • Tecnologies emergents per garantir la seguretat alimentària
 • Microorganismes patògens i de deteriorament d’interès en la indústria alimentària
SABER MÉS
Què fem

Processament i Control d'Aliments

 • Disseny de processos combinats
 • Desenvolupament de sensors òptics per al control del procés alimentari
 • Processament d’aliments líquids / fluids per llum ultraviolada
 • Processament d’aliments per alta pressió hidrostàtica
 • Processament d’aliments líquids mitjançant homogeneïtzació per alta pressió
SABER MÉS
Què fem

Qualitat i Innovació Alimentària

 • Desenvolupament de productes alimentaris millorats nutricionalment
 • Aliments per a grups de població amb necessitats especials
 • Sistemes d’alliberament de compostos bioactius
 • Valorització dels sots-productes alimentaris
SABER MÉS