Skip to main content

Oferta tecnològica

Desenvolupem solucions integrals per la indústria, partint des de la idea o concepte de l’aliment, la seva formulació inicial, el processat i elaboració en planta pilot, fins al seu envasat i estudis de vida útil i acceptabilitat pels consumidors.

Vinculem els serveis d’Assessorament, Laboratori, Planta Pilot i Validació final del nou producte o procés

Què oferim

Assessoria

SABER MÉS
Què oferim

Obtenció d'aliments líquids conservables a temperatura ambient i estables sense additius. Tractament d'homogeneïtzació per ultra alta pressió (UHPH)

SABER MÉS
Què oferim

Desenvolupament de formatges baixos en greix amb característiques organolèptiques millorades

SABER MÉS
Què oferim

Preservació dels aliments sense modificar les característiques organolèptiques. Tractament per alta pressió hidrostàtica

SABER MÉS
Què oferim

Valorització de sots-productes

SABER MÉS
Què oferim

Desenvolupament i avaluació de productes de panificació i brioixeria

SABER MÉS
Què oferim

Sistemes òptics

SABER MÉS
Què oferim

Activitat coagulant

SABER MÉS
Què oferim

Avaluació, planificació, disseny i realització d'estudis amb microorganismes patògens, marcadors o alteradors

SABER MÉS
Què oferim

Formació

SABER MÉS